Ett konsekvent språk på Memira

Memira ville bli mer konsekventa och tydliga i sitt språk, och engagerade mig för att leda arbetet.

Tillsammans tog vi fram de gemensamma begrepp och beskrivningar som Memira ska använda i sin kommunikation på de svenska, norska och danska marknaderna.

Så här säger Per Hednert, marknadsdirektör på Memira Ögonkliniker:

”Lena har en stark språkkänsla förenat med förmågan att lyssna och moderera i grupparbeten, som har varit till ovärderlig hjälp för att ta projektet i mål. Tack vare detta grundarbete sköter vi nu vår löpande texthantering mycket snabbare och smidigare samtidigt som vi är konsekventa och håller en den höga språkliga kvalitet som vårt varumärke kräver.”