Skriva säljande och engagerande copy

Skriva säljande och engagerande copy

Veta, känna, göra

De fyra första lektionerna fokuserar på vad du behöver reda ut innan du börjar skriva dina säljande texter. Efter det ska du få en skrivuppgift.

Men vi börjar från början, med den metod som jag och många andra copywriters använder. Den går ut på att jag skriver ner vilka målgruppen är och vad de ska veta, känna och göra efter att ha läst min text. 

Tre bra saker med ”veta, känna, göra”-metoden:

  • Det blir lättare att veta var du ska börja.
  • Det hjälper dig fokusera på budskapet och undvika sidospår.
  • Du vet vad du ska följa upp för att veta om texten uppnådde syfte och mål.

Tips på vägen:

Veta

Var så konkret som möjligt när du antecknar vad målgruppen ska veta. Sätt dig in i målgruppens situation och skriv ner vad du skulle behöva veta för att kunna agera. Ju färre saker du har på din ”veta”-lista, desto lättare når du fram till din läsare. Rensa och rangordna.

Känna

För att din läsare ska kunna agera, räcker det inte med information. Det är känslan som avgör de flesta av våra köpbeslut. Fundera på vilken känsla som är avgörande för att din läsare ska göra det du vill. Förtroende, begär, bekräftelse eller något helt annat? Hur du väcker känslor återkommer vi till i modul 2.

Göra

För att din målgrupp ska ta sig över tröskeln och agera, behöver du vara tydlig. Du ska helst bara ha en eller två saker under ”göra” i dina anteckningar. Har du två, ska de helst ge läsaren två olika alternativ, till exempel ”köp” eller ”läs mer”, ”boka” eller ”anmäl intresse”. Hur du får läsaren att agera lär du dig längre fram i utbildningen.

© True Copy AB